Hizmetlerimiz

İstanbul ve Türkiye' nin en deneyimli, bilimsel ve yüksek çalışma kapasiteli genetik tanı merkezidir.


Genetik hastalıklarda konsültasyon, genetik danışma, gebelikte ilaç danışmanlığı, prenatal ve postnatal genetik tanı testleri, genetik hastalıklarda prenatal tanı planlaması gibi geniş bir hizmet yelpazesi içinde çalışmaktadır.


KANSER SİTOGENETİĞİ

 • Lösemik Hastalarda
 • Kemik İliği
 • Periferik Kan
 • KLİNİK GENETİK HİZMETLERİ


 • Genetik Danışma

 • Klinik Genetik Muayene

 • Konsültasyon

 • Gebelikte İlaç Danışmanlığı

 • MOLEKÜLER GENETİK TESTLER (Ulusal ve Uluslararası Laboratuarlarla işbirliği ile)

 • Talasemi
 • Kistik Fibroz
 • Duchenne/Becker kas distrofisi
 • Kongenital adrenal hiperplazi
 • Hemofili
 • Spinal Müsküler kas atrofisi
 • Frajil X
 • Y mikrodelesyonları
 • Otozomal resesif sağırlık ve diğerleri
 • MOLEKÜLER SİTOGENETİK (Floresan In Situ Hibridizasyon - FISH)

 • Telomer Testi
 • İnterfaz FISH Prenatal anöploidi taraması (13,21,18,X,Y)
 • Kromozoma spesifik boyama (painting)
 • Telomerik FISH
 • Hematolojik kanserlere özgü spesifik FISH
 • Sendrom spesifik FISH analizleri (mikrodelesyon):
 • Bütün ticari problar örn:
 • Prader willi/Angelman S.,
 • Miller Dieker S.,
 • Di-George-Velocardiofacial S.,
 • Smith-Magenis S.,Williams-Beuren.,
 • Multiprobe FISH çalışmaları:
 • Multiprobe Telomerik Sistem
 • Multiprobe Sentromerik Sistem
 • Multiprobe Painting Sistem (Octochrome)
 • SİTOGENETİK / KROMOZOM ANALİZLERİ


  ** PRENATAL

 • Amniyotik Sıvı
 • Fetal Kan
 • Korion Villus Örneklemesi(CVS)Düşük materyali
 • ** POSTNATAL

 • Deri fibroblast
 • Gonad Dokusu
 • Özel araştırma teknikleri: HRBT, FISH, Fra-X v.b.
 • Moleküler Onkoloji

 • BRCA 1/2
 • Moleküler Hemotoloji

 • HPV Tipleme